Okolí

Státní hrad Bezděz

Státní hrad a zámek Grabštejn

Státní hrad a zámek Frýdlant

Státní zámek Hrubý Rohozec

Státní zámek Lemberk

Státní hrad Trosky

Státní zámek Sychrov

Státní zámek Zákupy

Projížďky na koních a ponících

Solná komora

 

Státní hrad Bezděz

Královský hrad Bezděz, založený roku 1264 "králem železným a zlatým" Přemyslem II. Otakarem, je jednou z našich nejvýznamějších gotických památek. V 19. století hrad několikrát navštívil slavný spisovatel Karel Hynek Mácha. Návštěvníci si mohou prohlédnout královský palác s unikátní kaplí a množstvímgotických architektonických detajlů, purkrabský palác a další části hradu. Přístupná je také věž s rytířskou síní v nejvyšším podlaží a s jedinečnou vyhlídkou na široké okolí.

Otevírací doba:

    duben a říjen - soboty, neděle a svátky od 9:00 do 15:00

    květen až září - úterý až neděle od 9:00 do 16:30

mapa / nahoru

 

Státní hrad a zámek Grabštejn

Hrad Grabštejn byl založen ve 13. století. Později prošel četnými úpravami, které mu vtiskly ráz pohodlného zámeckého sídla. Veřejnosti byl hrad poprvé zpřístupněn v r. 1993. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejen gotické hradní sklepení, ale i pokoje ve dvou patrech zámku zařízené převážně původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky. Klenotem prohlídky je renesanční kaple sv.Barbory s bohatou malířskou výzdobou ze 16. stolet. Hradní věž nabízí vyhlídku na daleké okolí.

Otevírací doba:

    duben až říjen - úterý až neděle od 9:00 do 16:30

mapa / nahoru

 

Státní hrad a zámek Frýdlant

Původní hrad rozšířený v 16. století o renesanční zámek, se stal po bitvě na Bílé hoře majetkem slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Posledními vlastníky byli Clam-Gallasové, kteří hrad již roku 1801 zpřístupnili veřejnosti, Frýdland se tak stal nejstarším hradním muzeem ve střední Evropě. K vidění jsou interiéry hrydu ( upomínky na Albrechta z Valdštejna a jiné majitele, rytířský sál, zbrojnice, sbírka dýmek ) i interiéry zámku ( reprezentační místnosti, apartmá hraběte a hraběnky, dětský pokoj, koupelna, kuchyně ). Součástí prohlídky je rovněž renesanční zámecká kaple sv.Anny.

Otevírací doba:

    duben a říjen - úterý až neděle od 9:00 do 15:00

    květen, červen a září - úterý až neděle od 9:00 do 16:00

    červenec a srpen - úterý až neděle od 9:00 do 16:30

mapa / nahoru

 

Státní zámek Hrubý Rohozec

Čtyřkřídlý zámek s dlouhou historií a bohatým stavebním vývojem nabízí návštěvníkům na dvacet místností zářízených nábytkem. obrazy a dalšími doplňky v různých uměleckých stylech. Mezi nejkrásnější prostory zámku patří knihovna s portrétní galerií majitelů a novogotická jídelna v podobě rytířského sálu. Kuriozitami jsou obraty "slegorie života muže" a "alegorie života ženy." V několika interiérech jsou k vidění i ukázky dobové módy. Po prohlídce slze navštívit sklepení s expozicí strašidel či přilehlí anglický park.

Otevírací doba:

    duben a říjen - soboty, neděle a svátky od 9:00 do 16:00

    květen až září - úterý až neděle od 9:00 do 17:00

mapa / nahoru

 

Státní zámek Lemberk

Zámek Lemberk vznikl přestavbou středověkého hradu, na němž žila sv.Zdislava z Lemberka. Návštěvníky překvapí zámek již při příchodu krásnou výzdobou nádvoří, uvnitř zámku se největší pozornosti těší kaple, hodovní síň s vzácným kazetovým stropem s malovanými výjevy z Ezopových bajek, vrchnostenská kancelář s trezorem z počátku 19. stoletía černá kuchyně. Dále je možno navštívit muzeum sv.Zdislavy z Lemberka a expozici současného sklářského umění či zámeckou zahradu s barokním letohrádkem. V blízkosti zámku se nachází tzv. Zdislavina studánka.

Otevírací doba:

    duben a říjen - soboty, neděle a svátky od 9:00 do 15:00

    květen, červen a září - úterý až neděle od 9:00 do 16:00

    červenec a srpen - úterý až neděle od 9:00 do 16:30

mapa / nahoru

 

Státní hrad Trosky

Bizardní zřícenina gotického hradu, založeného koncem 14. století pány z Vartenberka, se stala jedním z hlavních symbolů celého Českého ráje. Vybudování hradu na dvou strmých čedičových skaliscích učinilo z Trosek nedobytný hrad - dobýt se jej nepodařilo ani Husitům. Při prohlídce má návštěvník možnost seznámit se s bohatou historií hradu a vystoupat na jedinečné hradní věže "Babu" a "Pannu." Obě věže skýtají jedinečné výhledy na široké okolí. V červenci a srpnu ukázky chovu a výcviku dravých ptáků.

Otevírací doba:

    duben a říjen - soboty, neděle a svátky od 9:00 do 15:30

    květen až srpen - úterý až neděle od 8:30 do 17:30

    září - úterý až neděle od 8:30 do 15:30

mapa / nahoru

 

Státní zámek Sychrov

Tento novogotický zámek, který sloužil jako rezidence původem francouzského knížecího rodu Rohanů, znáte z pohádky Zlatovláska. Přístupné jsou interiéry hlavní budovy zámku ( kaple, pokoje pro hosty, pánské a dámské apartmá, reprezentační místnosti ), v letních měsících navíc i interiéry bočního křídla. Pokoje jsou zařízeny původním nábytkem, obrazy a dalšími doplňky, většina místností vyniká bohatou řezbářskou výzdobou. Rozsáhlý anglický park, akvária v zámeckém sklepení, ukázky sokolnictví.

Otevírací doba:

    duben, září a říjen - pondělí až neděle od 9:00 do 15:30

    květen až srpen - pondělí až neděle od 9:00 do 16:30

    listopad až březen - pondělí až neděle od 10:00 do 14:00

mapa / nahoru

 

Státní zámek Zákupy

Rozlehlý zámek sloužil ve 2. polovině 19. století jako letní residence císaře Ferdinanda I. Při prohlídce lze spatřit nejen apartmá císaře a císařovny, ale i jídelnu či kapli, v níž se r. 1900 oženil následník rakouského trůnu František Ferdinand d´Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. Všechny interiéry mají luxusní zařízení a jsou vyzdobeny nástropnímy malbami Josefa Navrátila. Raritou je zachovaný osobní výtak z r. 1870. V zámeckém příkopu jsou chováni medvědi. Zámecký park.

Otevírací doba:

    duben a říjen - soboty, neděle a svátky od 9:00 do 15:00

    květen až září - úterý až neděle od 9:00 do 16:00

mapa / nahoru

 

Projížďky na koních a ponících

Solná komora